“Maqueta de un paisaje” Elisa Gallego Picard

argi arantzazu 2019 elisa gallego picard

Maqueta de un paisaje” propone reflexionar sobre los elementos presentes en un paisaje, su orden y la relación sentida al experimentarse. Sobre el significado simbólico o emocional que se le otorga a un elemento o un material y sobre la construcción cultural del término paisaje. Usa la maqueta como herramienta de trabajo conceptual porque ayuda a representar una idea (el paisaje) a escala reducida y sus combinaciones construyen relaciones que la mirada poética diferencia.

Elisa Gallego Picard es una arquitecta y artista visual interesada en la idea de lugar y territorio íntimamente ligados al ser humano que los habita. La práctica artística le permite utilizar un lenguaje visual que aborda la intuición como conocimiento poético y que ayuda a expresar aquellas relaciones que no por intangibles son menos estables.

 

Maqueta de un paisaje”-k paisaian aurkitzen ditugun elementuen inguruan hausnartzea proposatzen du, berauen ordena eta hau esperimentatzean sentitutakoaren inguruan. Elementu edo material bati ematen zaion esanahi sinboliko edo emozionalaren eta paisaia hitzaren eraikuntza kulturalaren inguruan. Maketa lanabes kontzeptual gisa erabiltzen du, ideia bat (paisaia) eskala txikian errepresentatzen laguntzen diolako eta hauen arteko konbinazioak begirada poetikoak bereizten dituen harremanak sortzen dituelako.

Elisa Gallego Picard arkitektoa eta ikusizko artista da, gizakiarekin lotura estua duten lekuaren eta lurraldearen ideian interesatua. Praktika artistikoak ikus-hizkuntza erabiltzeko aukera ematen dio, intuizioa ezagutza poetiko gisa lantzen duena eta ez ukiezinak izan arren hain egonkorrak ez diren harremanak adierazten laguntzen duena.