BESTE BEGIRADA BAT. Oñatiko errefuxatuak

Argazkilaritza, begiratzeko era bat da eta begirada horren atzean, beti dago pertsona bat, bere bizipen, kultura eta baloreekin. Bi pertsonek ez dute inoiz argazki berbera aterako egoera beraren aurrean. 

Azken hilabeteetan, bizilagun berriak ditugu Oñatin; urrundik etorritako kide berriak. Nolakoak izan dira bere bizipenak? Zerk ematen die atentzioa? Nola ikusten dute herria? Eta bertako biztanleak? Ikus dezagun bada Oñati euren begiz, begi berri batzuekin. Ikas dezagun gehiago beraiei buruz, ikas dezagun gehiago gutaz.

 

 

La fotografía es un modo de mirar y detrás de esa mirada hay una persona, con sus vivencias, cultura y valores. Dos personas nunca sacarán la misma foto de la misma situación.

En los últimos meses tenemos nuevos vecinos en Oñati; nuevos miembros llegados desde lejos. ¿Cómo han sido sus vivencias? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo ven el pueblo? ¿Y sus habitantes? Veamos Oñati con sus ojos, con unos ojos nuevos. Aprendamos más sobre ellos, aprendemos más sobre nosotros.

 

APIRILAREN 5etik MAIATZAREN 5era, 19:00etan ELTZIAN INAUGURAZIOA.

Del 5 de ABRIL al 5 de MAYO, inauguración a las 19:00